Om oss

Staal & Sønn A/S er en gammel familiebedrift som ble etablert 1946. Den gang var driften bestående av treleketøysproduksjon og div. andre treartikler.

 

Kjøkkenproduksjon/salg ble smått begynt siste halvdel av -70 tallet. Utviklingen har gått videre og vi er idag forhandlere for Nettoline, Novaflex og Rival.

 

Vi kan tilby kjøkken, kjøkkenfornyelse, bad og garderobe på spesialmål og evnt. flatpakket hvis man ønsker det.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 30.000002
cameraFNumber (float): 6.000000
cameraFarClip (float): 22890.000000
cameraFarRange (float): 0.000000
cameraFocalLength (float): 35.000000
cameraFov (float): 46.187420
cameraNearClip (float): 3845.881348
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 9988.503906
cameraTransform (m44f): [{0.998342, -0.0575002, -0.00271164, -2465.01}, {-0.0575641, -0.997234, -0.0470283, -10989.7}, {0, 0.0471065, -0.99889, 1395.09}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MM_1-3.B (half)
MM_1-3.G (half)
MM_1-3.R (half)
MM_4-6.B (half)
MM_4-6.G (half)
MM_4-6.R (half)
MM_7-9.B (half)
MM_7-9.G (half)
MM_7-9.R (half)
R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayExtraTex_Map #1799540992.B (half)
VRayExtraTex_Map #1799540992.G (half)
VRayExtraTex_Map #1799540992.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRaySampleRate.B (half)
VRaySampleRate.G (half)
VRaySampleRate.R (half)
VRaySpecular.B (half)
VRaySpecular.G (half)
VRaySpecular.R (half)
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 30.000002
cameraFNumber (float): 5.600000
cameraFarClip (float): 20000.000000
cameraFarRange (float): 0.000000
cameraFocalLength (float): 24.000000
cameraFov (float): 63.772060
cameraNearClip (float): 1693.835938
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 5687.382324
cameraTransform (m44f): [{0.0602149, -0.997297, -0.0420998, -5644.85}, {-0.998185, -0.0601613, -0.00253964, -2993.87}, {-1.32604e-009, 0.0421764, -0.99911, 1257.2}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayExtraTex_AO.B (half)
VRayExtraTex_AO.G (half)
VRayExtraTex_AO.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRaySampleRate.B (half)
VRaySampleRate.G (half)
VRaySampleRate.R (half)
VRayShadows.B (half)
VRayShadows.G (half)
VRayShadows.R (half)
Z (half)
mm1-3.B (half)
mm1-3.G (half)
mm1-3.R (half)
mm4-6.B (half)
mm4-6.G (half)
mm4-6.R (half)
mm7-9.B (half)
mm7-9.G (half)
mm7-9.R (half)
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000000.000000
cameraFocalLength (float): 32.000000
cameraFov (float): 58.715511
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6097.400391
cameraTransform (m44f): [{-4.37114e-008, 0.999391, 0.0348995, 6595.65}, {1, 4.36848e-008, 1.52551e-009, -2531.9}, {0, 0.0348995, -0.999391, 1219.3}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera001"
vrayInfo/computername (string): "cr63"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:1,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "26-02-2018"
vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2016.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "0"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win10"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "65312MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  0m  0.0s"
vrayInfo/time (string): "15:15:09"
vrayInfo/vmem (string): "134217728MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.60.01"
vrayInfo/vrayrevision (string): "27500 Jun 28 2017 04:49:39"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.01"
vrayInfo/w (string): "0"

=Channels=
A (half)
B (half)
DiffuseFilter.B (half)
DiffuseFilter.G (half)
DiffuseFilter.R (half)
G (half)
MM_1-3.B (half)
MM_1-3.G (half)
MM_1-3.R (half)
MM_10-12.B (half)
MM_10-12.G (half)
MM_10-12.R (half)
MM_4-6.B (half)
MM_4-6.G (half)
MM
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 4.500000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFocalLength (float): 32.000000
cameraFov (float): 58.406754
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 5082.680176
cameraTransform (m44f): [{0.281286, 0.959475, 0.016888, 6969.78}, {0.959624, -0.281242, -0.00495022, -3741.91}, {-1.15822e-010, 0.0175985, -0.999845, 1311.42}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MM_1-3.B (half)
MM_1-3.G (half)
MM_1-3.R (half)
MM_4-6.B (half)
MM_4-6.G (half)
MM_4-6.R (half)
MM_7-9.B (half)
MM_7-9.G (half)
MM_7-9.R (half)
R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayExtraTex_Map #1799540992.B (half)
VRayExtraTex_Map #1799540992.G (half)
VRayExtraTex_Map #1799540992.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRaySampleRate.B (half)
VRaySampleRate.G (half)
VRaySampleRate.R (half)
VRaySpecular.B (half)
VRaySpecular.G (half)
VRaySpecular.R (half)